Intranet

8. razred

 
8. A 8. B 8. C predmet
14. 11. 2022 14. 11. 2022 14. 11. 2022 ZGO
17. 11. 17. 11. 17. 11. BIO
21. 11. 21. 11. 21. 11. MAT
28. 11.   8. 12.  2. 12.  9. 12. 2. 12. TJA
12. 12. 19. 12. 12. 12.   19. 12. 12. 12. KEM
14. 12. 16. 12. 16. 12.  GEO
2023 2023 2023  
10. 1. 23 10. 1. 23 10. 1. 23 SLJ
13. 1. 23 / 12. 1. 23 FIZ
6. 3.   13. 3.  6. 3.   13. 3.  6. 3.   13. 3.  MAT
23. 3.  24. 3.  24. 3.  TJA
28. 3.  29. 3.  31. 3.  GUM
3. 4.  3. 4.  3. 4.  ZGO
13. 4.  / / TJA
/ 5. 5.  5. 5. TJA
15. 5.  18. 5. 15. 5.  17. 5. 15. 5.  18. 5. KEM
23. 5.  23. 5.  23. 5.  MAT
24. 5. / / GEO
/ 26. 5.  26. 5.  GEO
30. 5.  30. 5.  30. 5.  SLJ
/ 2. 6.  2. 6.  TJA
7. 6.  / / GEO
/ 9. 6.  9. 6.  GEO
12. 6.  12. 6.  12. 6. ZGO

Šolski utrip

22.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
20.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
20.09.2023
POŠ KOJSKO
14.09.2023
OŠ DOBROVO
13.09.2023
OŠ DOBROVO
11.09.2023
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Šolska TV

15/07/2023

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30