5. in 6. teden

TEDEN 6: 20. - 24. APRIL 2020

SREDA, 22. 4. 2020, je ŠPORTNI DAN Pohod, ki pa ga lahko izvedeš katerikoli dan v tednu. Navodila so v prilogi.
V tem tednu te prosim, da izbereš en izdelek pri matematiki in en zapis z malimi ali pisanimi črkami, pri katerem misliš, da si bil/a najbolj uspešen/a. Fotografiraj ju in fotografiji pošlji svojemu učitelju.

 

SLOVENŠČINA
Navodila za vse dni so v T6 SLJ
PONEDELJEK: Branje besedil v DZ in prepis povedi
TOREK: Zapis zgodbe ob nizu slik 
ČETRTEK: Mala pisana črka h
PETEK: Pravljica Trije medvedi v povezavi s temo Primerjam lastnosti 
Ne pozabi na branje, kadar to ni vključeno v samo dnevno zaposlitev.

 

MATEMATIKA
Navodila za vse dni so v T6 MAT
PONEDELJEK: Prištevaje enic k desetici (uvodna ura)
TOREK: Prištevaje enic k desetici (utrjevanje)
ČETRTEK: Prištevanje enic k dvomestnemu številu brez prehoda (uvodna ura)
PETEK: Prištevanje enic k dvomestnemu številu brez prehoda (utrjevanje)
Dodatne vaje 
Dežela lilibi/ šolska ulica/števila do 100/zaokroži na najbližjo desetico
Dežela lilibi/ šolska ulica/računam do 100/prištevam enice (Šele konec tedna, ko bomo to    
obravnavali.)

 

SPOZNAVANJE OKOLJA
Ta teden sta vsebini pri predmetu SPO in SLJ povezani, zato posebej nalog za SPO ni.

 

GLASBENA UMETNOST
Vadi petje pesmi Pleši, pleši črni kos
Poslušaj posnetke oglašanja ptic in skladbo Ptičnica iz priloge Zvočni primeri

 

LIKOVNA UMETNOST
Arhitektura: Hiša treh medvedov, navodila v T6 LUM 

 

ŠPORT 
Poskrbi, da boš vsak dan preživel dovolj aktivnega časa zunaj. Ogrej se z lahkotnim tekom, premaguj izbrano razdaljo s sonožnimi, enonožnimi, zajčjimi poskoki, prisunskimi koraki in hopsanjem. 
Preizkusi se v ravnotežnostnih vajah: vztrajaj v položaju na eni nogi; naredi razovko (lastovko, letalo), tako da stojiš na eni nogi in se nagneš toliko naprej, da je hrbet poravnan, roke so odročene in pogledom je usmerjen naprej; pobiraj predmet s tal, tako da stojiš na eni nogi; podaj žogo v stoji na eni nogi; preizkusi se tudi z lovljenjem žoge v tem položaju; na tla nariši črto ali izberi površino, ki je malo dvignjena od tal, in hodi po njej.

 

ANGLEŠČINA
Vsa navodila za dejavnosti so v T6 TJA. 
ura: samo 2. a
ura: 2. a in 2. b.

 

Teden 5: 14. - 17. april 2020

SLOVENŠČINA
TOREK: PIKAPOLONICA, navodila v T5 Pikapolonica
SREDA: Mala pisana črka l, navodila v T5 SLJ
ČETRTEK: Pleši, pleši črni kos, učenje besedila pesmi v T5 SLJ PETEK: Mala pisana črka t, navodila v T5 SLJ
Vsak dan si vzemi čas za branje, če to ni vključeno v samo zaposlitev. Beri tudi zapise s pisanimi črkami.

MATEMATIKA
TOREK: Seštevanje in odštevanje desetic do 100, DZ, stran 48 ČETRTEK: Besedilne naloge, priloga T5
PETEK: Preverim svoje znanje, DZ, stran 50, 51

SPOZNAVANJE OKOLJA
TOREK: Opazovanje malih živali
TOREK: VRT, prepis miselnega vzorca iz T5 SPO ČETRTEK: ONESNAŽEVANJE, navodila v T5 SPO

GLASBENA UMETNOST
ČETRTEK: Uči se peti pesem Pleši, pleši črni kos ob posnetku lili.bi/dežela lilibi/šolska ulica/glasbena umetnost/pesmice 2.

LIKOVNA UMETNOST
DROBNE ŽIVALI: Ustvarjanje iz odpadnega materiala ALI slikanje po opazovanju, navodila v T5 LUM

ŠPORT
Veliko se gibaj na zraku. Teči, ponovi visoki štart, vozi se s kolesom. Lahko si omisliš zadevanje cilja z žogo. Lahko pa izvedeš tekmo s samim seboj v skoku v daljino.

ANGLEŠČINA

Navodila so v priponki.

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30